top of page
"Een luisterend oor hoeft geen bekend gezicht te hebben"

Loesje

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Medewerkers verdienen een veilige werkomgeving en het is aan werkgevers om hier de juiste randvoorwaarden voor te scheppen. In een veilige werkomgeving is geen plek voor (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en/of discriminatie. In de gevallen waarin dit toch voor komt is het belangrijk dat medewerkers hier melding van kunnen maken bij  een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook voor integriteitskwesties kan ik als eerste aanspreekpunt fungeren binnen de organisatie.

 

Rol van de vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon luister ik naar de melder en verken ik samen welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Als vertrouwenspersoon acteer ik onpartijdig en onafhankelijk en laat ik de regie ten alle tijden bij de melder. Wel adviseer ik de organisatie zowel gevraagd als ongevraagd op het te voeren beleid en kan ik worden ingezet om de organisatie te informeren over vormen van ongewenst gedrag en hoe deze te voorkomen.

bottom of page